אתר תלמידי בית הספר לאימון אישי NCS

                   שפה מרחיקה ורשימת צרכים אוניברסליים

    משפטי התן – תקשורת אלימה:

Advising: "I think you should..." "How come you didn't...?"
ייעוץ: "אני חושב שאתה צריך..."  "איך לא עשית ...."
Blaming: “You should have known better; look at the
mess you’ve made.”
האשמה: היית צריך לדעת יותר. תראה איז בלגן עשית"
Commiserating: "Oh, you poor thing": .
רחמים: "אתה נורא מסכן"
Comparing: “If you were just more like …”
השוואה: "אם היית יותר כמו..."
Consoling: "You poor thing; you did the best you could."
ניחומים: "עשית את הכי טוב שיכולת. זה מה שיש"
Correcting: "That's not how it happened."
תיקון: "זה לא מה שהיה"
Demanding: “You must…you have to…you need to…”
דרישה: "אתה צריך... אתה מוכרח... אתה חייב..."
Denying: “You really had no choice.” “You really leave me no choice.”
הכחשה: "לא היה לך שום ברירה"  "השארת אותי בלי ברירה"
Diagnosing: “It sounds like you have ADD.” “He’s really a stupid idiot.”
אבחנה: "נשמע כאילו יש לך הפרעות קשב וריכוז" "הוא ממש אידיוט"
Educating: "This could turn into a very positive experience for you if you just..."
חינוך: "זה יכול היה להיות התנסות חיובית עבורך אם היית .."
Explaining: "I would have called but..."
התנצלות: "הייתי צריך להתקשר אבל...."
Incentivizing: “If you do this, you will get rewarded (or punished.(”
תמריצים: "אם תעשה את זה תקבל פרס או עונש"
 Interrogating: "When did this begin?"
חקירה: "מתי זה התחיל?"
Judging: “That’s a bad thing for you to do.”
שיפוט: "זה משהו רע בשבילך לעשות"
One-Upping: "That's nothing; wait till you hear what happened to me."
התנשאות: "זה כלום, חכה כשתשמע מה קרה לי"
Shutting down: "Cheer up. Get over it. It’s time to move on."
סגירה: "תתעודד. תתגבר. זה הזמן לנוע הלאה"
Story-telling: "That reminds me of the time..."
סיפור סיפורים: "זה מזכיר לי את הזמנים..."
Victimizing: “It’s not your fault; there’s nothing else you could have done.”
לקרבן: "זה לא אשמתך, אין שום דבר שהיית יכול לעשות" 

     צרכים אוניברסליים של האדם: 

     רוחניות, נוכחות, משמעות, יופי, סדר, יצירתיות, שלמות, זרימה,   
     הישרדות פיסיולוגית מזון, מים,אוויר, הגנה, בריאות, ריפוי, גירוי חושים.
   
      אתגר הרפתקנות אי ודאות  סקרנות, למידה, אומץ, סיכונים -  
      בטחון, ודאות, צדק, התחשבות, הגנה, משפחתיות, שמרנות, 
     
      שייכות לקהילה תמיכה, להישמע, הערכה, הוקרה   
      אוטונומיה, עצמאות, חופש, כוח, מרחב, עצמאות, תחרות
     
       אמפטיה כבוד, הבנה, קבלה, קשר, תמיכה, אהבה
       יושרה, אוטנטיות, בהירות, פתיחות, ביטוי עצמי, חיבור עצמי, גבולות
     
       עבודה, עיסוק, יכולת, אחריות, תרומה, יצרנות, נאמנות, תפוקה
       מנוחה שינה, רגיעה, משחק, הנאה, קלות, הומור, חגיגה, איזון

     
 
        

      קורס מאמנים NCS - מנהל אקדמי: ד"ר צבי פוס
     
       דף זה מיועד לתלמידי NCS בלבד, למטרות לימוד והוראה בלבד. לחומר ההוראה
      זכויות יוצרים ואין להשתמש בו לפרסום, או לכל מטרה אחרת, ללא אישור
      המנהל האקדמי של NCS, ד"ר צבי פוס.    
 
 
   בית הספר לאימון אישי - גליקסברג 7 תל אביב 69412   טל. 0777-80-90-99   פקס. 03-6490048   /  © כל הזכויות שמורות לבית הספר לאימון אישי
 
עיצוב ובניית אתר - רועי אראלי השפעה באינטרנט